CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Portál informačného systému samosprávy mesta Rožňava

E-GOV - klientsky  zameraná služba verejnosti, ktorá zvyšuje užívateľský komfort a kvalitu života občanov

 

Cieľom samosprávy je zefektívniť komunikáciu medzi mestským úradom a občanmi, a to zabezpečením čo najväčšej interakcie občana s úradom s využitím elektronickej komunikácie na báze e-Governmentu.

Pre zefektívnenie vzájomnej komunikácie sme pripravili portál, prostredníctvom ktorého budete môcť pristupovať k vybraným informáciám z mesta. Informácie, ktoré prinášame, sme rozdelili do dvoch sekcií:

  • Verejná sekcia
  • Privátna sekciaPortál v tejto fáze umožňuje pristupovať k aktuálnym údajom, ktoré evidujeme v mestských informačných systémoch.


Verejná sekcia

Vo verejnej sekcii prinášame údaje:

-    administratívne  členenie mesta  (ulice v meste),
-    demografické a štatistické údaje mesta
-    prevádzky a podnikatelia (zoznam prevádzok v meste)
-    prehľady zmlúv
-    prehľady objednávok
-    prehľady faktúr
 Privátna sekcia

V privátnej sekcii si môžete skontrolovať údaje a záväzky, ktoré evidujeme v meste, ale aj:

- základné údaje (údaje z evidencie obyvateľstva – údaje o pobyte občana, kontaktné údaje občana, vzťah k rodinným príslušníkom, údaje o bankovom spojení na občana)
- domy a byty (informácie o vzťahu občana k nehnuteľnostiam – dom, byt)
- dane a poplatky (poplatky daňovníka za objekty a stavby - daň z nehnuteľnosti, aktuálny prehľad o platbách, prehľady o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prehľady o ostatných daniach občana)
- písomnosti (informácie o došlej pošte  od občana, stave a priebehu jej vybavovania a odoslanej pošte z úradu)
- ekonomika, zmluvy  (objednávky, faktúry a zmluvy vo vzťahu konkrétna FO/PO a mesto)
 

Pre podrobnejšie informácie kliknite TU:   Ako požiadať o vstup do Privátnej zóny

Podporované verzie prehliadačov:
MS Internet Explorer (MS IE) od verzie 7 (nastavenie MS IE, MS IE 8+ v móde kompatibility 7), Chrome od verzie 29, Mozilla Firefox od verzie 3.6, Opera od verzie 11.

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.